top of page


Робота медичної сестри

у "Веселому вулику"

 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                 Гадяцька Світлана Анатоліївна

У  дошкільному підрозділі «Веселий вулик»  організована робота медичного кабінету. Приміщення відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, оснащене необхідним обладнанням та лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

      У медичному кабінеті працює медична сестра Гадяцка Світлана Анатоліївна, яка веде облік медичного обладнання, лікарських засобів, дотримується правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечує їх своєчасне поповнення.

     У своїй роботі медична сестра керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснює постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, надає невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснює контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; веде звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

      Медична сестра здійснює медичний контроль за перебігом періоду адаптації, щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань, стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри, проводить  аналіз стану здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляє план оздоровлення, інформує батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати.

     Протягом року медична сестра здійснює постійний контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, організацією загартування та харчування, забезпечує контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових та вірусних інфекцій, харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами.

Гадяцька.png
bottom of page